ekulap05ASKLEPIOS

- FAKTY

I MITY

 

 

MIT ASKLEPIOSA

 

 

 

Dawno, dawno 
temu, gdy świat był
jeszcze bardzo młody,
żył sobie szaman wszech
czasów, boski Asklepios
(zwany w Rzymie
Eskulapem).

 

Ojcem jego był
bóg - Apollo, matką zaś ziemianka nieziemskiej urody, Koronis. - Nieszczęsna, niestety, gdyż będąc w stanie błogosławionym, z powodu nieostrożnego wiarołomstwa przedwcześnie musiała odejść do Hadesu.


 

asklepios narodzinySolidarna
z bratem - bliźniakiem 
Artemida bez chwili
namysłu śmiertelnie
ugodziła niewierną
swoją strzałą.

 

Apollo wydobył
dziecko z martwego
już ciała matki. 

 

I w taki oto
sposób narodziny najsłynniejszego na świecie szamana, lekarza i boga stały się pierwszym, opisanym w literaturze przypadkiem cesarskiego cięcia.

 

Giovanni Tognolli Osieroconym
maleństwem czule
i z ogromną Miłością
zajęła się Natura;  

 

Koza 
zapewniła
mu 
pokarm, podczas
gdy
wierny pies 
strzegł 
spokoju  
jego snów.

 

A gdy chłopiec podrósł,
ojciec łaskawie obdarzył go magicznym darem uzdrawiania i 
oddał na nauki do najzacniejszego z Centaurów, Chirona.
Centaury (w połowie ludzie, a w połowie konie) istniały naprawdę!  

 

Chiron Ich wizerunki
znaleźć można na
skałach od Hiszpanii
aż po Japonię, legendy
zaś mówią, że była to
bardzo nieudana
mutacja.

 

Tworzyli
prymitywne 
plemiona o dzikich
obyczajach, skłonnościach 
do awantur i nadmiernym
pociągu do alkoholu...

 

Mądrzejszy i bardziej cywilizowany
od swych braci, Chiron, znacznie wyróżniał się  wród nich: dobrocią, łagodnością i głęboką, wszechstronną wiedzą.
Będąc jednocześnie wybitnym lekarzem i muzykiem, zapisał się na kartach historii jako pierwszy muzykoterapeuta.

 

chiron11- Podobno
kilkoma dźwiękami
potrafił przywrócić w
ciele człowieka harmonię 
równowagę.

 

Pełnił też
Na Olimpie
zaszczytną funkcję 
nauczyciela dzieci
bogów (
herosów). 

 

I on to właśnie wykształcił Asklepiosa
na biegłego w sztukach medycznych, wielkiego dobroczyńcę ludzkości. Tak biegłego, że w
 krótkim czasie sława młodego lekarza obiegła cały ówczesny świat. Mawiano, że samym tylko dotknięciem laski przywracał siły konającym, a nawet... Potrafił wskrzeszać zmarłych! 

 

utzBardzo stara 
legenda z kultury
kreteńskiej głosi,
że...

 

Przywrócił
życie martwemu
synowi króla Krety, 
Minosa, ZIELEM, które
"na dnie grobu" wskazał 
mu... wąż!

 

Śmiertelnicy w Grecji rzadko
uwielbiali swoich bogów. Formalnie dopełniali obowiązków, nakazanych przez prawo, skrupulatne trzymali się przepisów obrzędowych i (żeby zyskać boską przychylność) uciekali się czasem do przekupstwa, jednak...

 

asklepios1 1Ich stosunek 
wewnętrzny pozostawał
raczej chłodny.

 

Asklepios
złamał tę konwencję. 
Całkowicie!  Nigdy nie
był 
bohaterem mitologicznych 
konfliktów ani sex-skandali... 

 

Nie dostarczał
powodów do plotek, z nikim nie walczył... Przeciwnie! Stanowił nieskazitelny drogowskaz moralny i przepełniony bezwarunkową miłością, skupiał się wyłącznie na leczeniu.

 

ekulap03aPomagał 
wszystkim jednakowo, 
zarówno tym, którzy w
niego wierzyli jak i tym,
którzy go wyśmiewali. 

  

Niezwykle
oddany i wyczulony
bardziej na problemy
jednostki niż całych
społeczeństw...

 

Zaskarbił sobie uwielbienie tłumów
do tego stopnia, że wykreślił z ludzkiej pamięci większość bóstw lokalnych o charakterze medycznym. Z czasem usunął również w cień największych idoli greckiego panteonu.

 

Zeus gromA gdy
rozeszła
się wieść, że
na 
domiar złego
zaczął 
wskrzeszać 
zmarłych,...

 

Władca
(pustoszejącego) 
Hadesu doniósł 
Zeusowi
o jego samowolnym 
odwracaniu boskich 
wyroków.

  

Słysząc te słowa, Gromowładny
tak się rozzłościł,  że w trybie natychmiastowym cisnął w wielkiego lekarza  śmiertelnym piorunem! A potem... Pomiędzy Zeusem a ojcem Asklepiosa, Apollem, rozpętała się iście boska "vendetta"  i - jak to w polityce - dużo się działo!

 

asklepios 0a0aKoniec 
końców Zeus
jednak się opamiętał 
i wskrzesił herosa. 

 

A z uwagi na
jego niezaprzelne
zasługi nadał mu godność 
boską i wyniósł na niebo
w charakterze gwiazdozbioru
Wężownika.

 

Jednak po tych,
jakże burzliwych doświadczeniach Asklepios zdecydował się na zawsze zamieszkać w zaświatach, gdzie pod postacią węża po dziś dzień niesie pomoc chorym i cierpiącym. 

 

asklepa chorzy

 

W jaki sposób?
Patrz:  Moje własne spotkanie z Asklepiosem, które opisałam w zakładce Moja Misja.

Nie jest też przypadkiem, że w wielu kulturach człowiek - szaman i nauczyciel utożsamiany jest z bogiem wężem. To samo reprezentuje sobą m.in. majański Kukulkan, (patrz: zakładka o historii ayahuaski) i wielu  innych. 

...

 

esk 1Od ok. 1930 r.
gwiazdozbiór Wężownika 
widoczny jest na ekliptyce
i wielu astronomów (a nawet
i NASA) już uznaje go za
ukryty, trzynasty znak
Zodiaku.

 

13-tka - według 
Majów - to cyfra

Nowego Porządku.
Majański rok od zawsze
ma 13 Księżyców i 13
znaków zodiaku.

 

Słońce wędruje 
na tle Wężownika pomiędzy 29 listopada a 18 grudnia, co znaczy, że w tym czasie  Apollo patronuje narodzinom "synów", którzy w przyszłości mogą zostać lekarzami.

- Prócz ludzi, posiadających Słońce w znaku Wężownika  ewidentny TALENT uzdrowicielski  mogą wskazać osoby, które mają Księżyc lub ważne planety w tym znaku. Mogą to być również określone aspekty (patrz: jak rozpoznać szamana).

 

...

 

mnsLiczne
źródła wspominają,
że Asklepios zostawił
po sobie
obszerną wiedzę
medyczną,
zapisaną w
wielotomowych

księgach, lecz... 

 

Niestety,
teksty te nie
przetrwały późniejszej
nawałnicy chrześcijan.

 

Pewne egzemplarze
(jak również prace samego Chirona) mają znajdować się w pobliżu jeziora Tajmyr - na rosyjskim półwyspie Tajmyr, w bliskim sąsiedztwie Alaski. Niestety, miejsca te są jeszcze wciąż niedostępne i słabo zbadane. 

 

dzielaTajmyrAriowie
(Prasłowianie)
mieli ukryć tam
bibliotekę, pochodzącą
jeszcze z naszej
praojczyzny,
Hyperborei.

  

Być może
ktoś ją kiedyś 
odnajdzie.

 


 

 

 

ekulap02RÓD

ASKLEPIADÓW

 

 

Żoną
Asklepiosa  
została Epiona
(tzn. Kojąca ból,
Łagodna).

 

Ich synowie - PodaliriosMachaon zostali uwiecznieni
przez Homera w "Iliadzie" jako równie doskonali lekarze, co ojciec. Paradoksem więc wydaje się fakt, że nikt ich dziś nie pamięta, podczas gdy pozornie NIC nie znaczące córki otrzymały od Zeusa tytuły... BOGIŃ ZDROWIA;

 

HYGIEJAeskulap 07
(higiena)

 

do dziś
symbolizuje
zasady higieny  
i ogromne siły
samolecznicze.

 

W starożytności
była jedną z manifestacji
Gai (Ayi), wielkiej strażniczki
kosmicznego ładu i harmonii
we wszystkim, co żyje.

 

Stanowiła uosobienie
zmysłowej, tajemniczej kobiecości, czystości, zdrowia, higienicznego sposobu życia i bycia...  - Krótko mówiąc była niedościgłym ideałem:
- Przetrwała w ludzkiej pamięci do dziś jako niekwestionowany symbol profilaktyki zdrowotnej.  

 

PANACEA asklepios 0009
(panaceum)

potrafiła odnaleźć
cudowny lek na
wszystko, natomiast 
najbardziej dziś
zapomniana...

 

IASO (Gigea) 

skłaniała ludzi
ku zrozumieniu
praw Natury.

 

Udzielała nauk,
że ich choroby są odbiciem negatywnego myślenia bądź zerwania harmonii z naturą. - Żeby się od nich uwolnić, trzeba żyć, jak żyje przyroda - naśladować ją i od niej się uczyć.

 

Zarówno dzieciżona
jaki i dzieci Asklepiosa 
zapoczątkowały kapłańsko
- lekarski ród asklepiadów,
dziedziców 
medycznej
mądrości
.

 

Do ich potomków
należały takie sławy
jak Hipokrates czy
Arystoteles.

 

Na temat ceremonii,
odprawianych przez asklepiadów i dlaczego to właśnie córki zostały tak wysoko wyróżnione przez Zeusa, czytaj: Ceremonie Eskulapa

 

 


 

 

 

aklepa1NIEKOŃCZĄCA

SIĘ HISTORIA

 

 

 

Niezwykły
medyk stał się
dla starożytnych
Greków ponadczasowym
symbolem lekarza
doskonałego.

 

Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiają się
w "Iliadzie" Homera, datowanej na VIII w p.n.e
, a rozpowszechnione na całym ówczesnym świecie świątynie-szpitale (tzw. asklepiejony) tętniły życiem nawet, gdy stary porządek obracał się w ruinę.


 

Pod koniec as cleskulap 006
VI w. p.n.e. słynnemu 
lekarzowi zaczęto 
oddawać
cześć boską, a 
w czasach
rzymskich 
wyniesiony 
już został do 
rangi...
Najwyższego. 

 

Jako
Zeus-Asklepios
oparł się też napływającej
szturmem fali wierzeń
ze Wschodu...

 

I przez pierwsze stulecia naszej ery
stanowił najpotężniejszego i najgroźniejszego rywala Jezusa. - Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ p
ostać Jezusa była ewidentnie na nim wzorowana. Jezus - podobnie jak Asklepios - też był synem boga i ziemskiej kobiety...

 

Jesus AsclepiusMiał
podejrzanie 
zbliżoną fizjonomię, 
tak samo odziany był 
w himation i sandały
(standardowe ubranie
starożytnego lekarza
- jatrosa). 

 

I również 
reprezentował 
najwyższy stopień
etyki;

 

Identycznie kierował się w życiu miłością i też zachęcał ludzi,
aby go naśladowali. Jednak to właśnie Asklepios od niepamiętnych już czasów nosił miano ZBAWICIELA z niekwestionowanym "monopolem" na cuda uzdrawiania, a także na wskrzeszanie zmarłych. (Dziś postać Jezusa zostałaby okrzyknięta PLAGIATEM.) 

 

as2as clepaBezsilni 
wobec potęgi
Asklepiosa chrześcijanie
nieustannie negowali  działania
asklepiejonów i podważali
spektakularne dokonania 
boskiego węża.   

 

Z uporem
lżyli go i obrażali,
określali mianem
szarlatana i
demona...

 

- Na próżno!!! 
Chorzy nieustanie widywali go na własne "oczy" (patrz: Moja Misja), słyszeli na własne "uszy" i na własnej skórze doświadczali jego dobroczynnych kuracji.

 

asklepa 500AsclepiusNie mogli 
nagle, tak po 
prostu przestać  
w niego wierzyć! 

 

Dlatego
świątynie boga
medycyny długo
jeszcze funkcjonowały
na pełnych obrotach, a
zgromadzeni wokół nich
kapłani spokojnie uzdrawiali
pacjentów. 

 

- Za symboliczny "koniec"
kultu wielkiego lekarza uważa się dziś zburzenie sanktuarium w Ajgaji (Cylicja), w 331 roku n.e., jednak pozornie triumfujące chrześcijaństwo mogło tak naprawdę istnieć tylko i wyłącznie przejmując starą Wiedzę i Prawdę.

 

Matka Boska z Eskulapem KopiaDlatego
też leczenie 
przez 
inkubację
(sen świątynny)
kontynuowano
zatem 
w wielu 
kościołach.

 

Fotz prawej  
ukazuje płaskorzeźbę

w głównym portyku paryskiej
katedry Notre Dame (ukończonej
w XV w.). - Przedstawia 
ona boginię
właśnie z... Eskulapem. 

 

Niezaprzeczalnie
w tej właśnie katedrze Templariusze długo jeszcze korzystali z takiej właśnie metody leczenia i być może m.in. z tego powodu spłonęli na stosach pod katedrą. 

 

 

wss

 

 

Praktycznie aż do czasów
Św. Inkwizycji Asklepios był stale obecny w ludzkich sercach i świadomości, lecz ostatecznie usunięto go terrorem i okrucieństwem, o jakim się filozofom nie śniło.

 

w. patryk totemofmysoul.blogspot.com Np. Święty
Patryk...

 

- miał 
uwolnić 
Irlandię
od "plagi 
węży",
których - 
według
ekspertów 
- nigdy
w Irlandii 
nie
było. 

 

A na skutek wandalizmu
gorliwych sług kościoła po Asklepiosie zostały nieliczne kopie posągów i archeologiczne puzzle, słabo czytelne dla racjonalnego rozumu.

 

 

eskulap 001

Foto: Miejsce największego kultu Asklepiosa, Epidaurus.
Z lewej - doszczętnie zniszczona świątynia Asklepiosa i - dla porównania - świetnie zachowany amfiteatr.

 

 

asklepios prekolumbijskiZ czasemASK IN1
zyskaliśmy pewność,
że Eskulap to tylko symbol
na drzwiach aptek lub mityczny
twór greckich bajarzy,
ale...

 

Nieśmiertelnego 
nie można tak po 
prostu unicestwić!!! 
Minęły wieki, świat stał
się mniejszy 
i oto wyszło
na jaw, że...

Foto: prekolumbijski "Asklepios"

Nasz poczciwy bóg medycyny wciąż, 
nieprzerwanie kontynuuje swą działalność za morzami, w gęstwinach deszczowych lasów, gdzie znalazł bezpieczną kryjówkę w ramionach liany Ayahuaski. - Podobno zdążył tam na krótko przed konkwistadorami!

 

bialy ptakgPeruwiańska 
legenda bowiem głosi,
że gdy niebezpieczeństwo
było 
blisko, z wysokich gór
przyleciał 
do szamanów
Biały Ptak 
i rzekł: 

 

"Ból, śmierć
i zapomnienie
przybędą, ale wy
przeżyjecie. Jeśli
przyjmiecie ayahuascę,
nigdy nie zapomnicie,
kim byliście ani
kim jesteście."

 

Dzięki plemionom
amazońskiej dżungli także my odzyskaliśmy kontakt 
z odwieczną istotą, która od początku dziejów pragnie nas leczyć i uczyć miłości.

 


 

 

 

Ara PacisESKULAP

NAPRAWDĘ

BYŁ "POLAKIEM"

 

 

 

Praktykując 
ayahuaskę i studiując
teksty na temat misteriów

greckich,...

 

Od początku podejrzewałam, 
że asklepiosowy szamanizm może mieć bardzo stare, słowiańskie korzenie. Nie bez powodu tak wielu historyków uważa go za realnie
istniejącego śmiertelnika - "import" ze Wschodu.

 

asklepEskulap 003Starożytni
Grecy zapożyczyli
go sobie z TRACJI (teren
dzisiejszej Bułgarii, Armenii
i Turcji), gdzie miał być przywódcą
plemiennym i znawcą zjawisk
przyrodniczych (szamanem).

 

I w myśl
najnowszych 
ustaleń Trakowie 
to.... PRASŁOWIANIE
!!!

 

Po potopie wynieśliśmy się m.in. nad Adriatyk i Dunaj,
gdzie ślady naszej obecności datowane są  dziś na 8 tys. lat p.n.e., a ostatnio... Zbadano królewskie mumie Traków i okazało się, że traccy królowie mają naszą, słowiańską haplogrupę. (Brat Asklepiosa, Orfeusz, był właśnie jednym z trackich królów.) 

 

orfeusz w HadesieapollonNa trop
naprowadza nas
również ojciec obydwu, 
Apollo, który jako urodzony 
Hiperborejczyk zalicza się
do naszych, słowiańskich
bogów.

 

Dr Jeffrey
Michael Stitt z
Uniwersytetu Nevada
(Las Vegas) uznał,
że... 

 

Imię APOLLO
(od niego wywodzi się Apoloniusz i Apolonia), odporne na analizę 
etymologiczną, wykazuje cechy, które wydają się być indoeuropejskie, bałtosłowiańskie - na pewno nie greckie.

 

as kle paCzesław Białczyński
zaś stwierdził, że imiona
trzech niekwestionowanych
szamanów na greckim panteonie
- ORFEUSZ, ASKLEPIOS
i DIONIZOS...

 

pochodzą z
aryjskiego języka
Scytów (lub jego
mieszaniny z mową
Staroeuropejczyków).

 

Język Polski jest najbardziej archaiczną,
zachowaną i żywą formą tego języka. 
Asklepios (wg Pana Białczyńskiego) to inaczej Oś - sklepoios - oś i Sklepienie.  W narzeczu trackim miało podobno oznaczać owiniętego, ŁAGODNEGO węża,  ja zaś jestem głęboko przekonana, że imię to pochodzi od naszego słowa ASKLEPA. 

 

aS Hygeia- Po czesku
i w wielu rejonach
Polski do dziś "SKLEP"
oznacza piwnicę.

 

ASKLEPA
to zwyczajnie...
król podziemia.
As + klepa
(klepisko).  

  

W Indiach z kolei ASKLEPA 
to imię  boga ziemi, a w Europie również pierwotna nazwa wyspy, Krety - imperium, stworzonego po potopie przez Słowian. Tam właśnie Asklepios miał rozpocząć "karierę", ratując syna króla, Minosa, z objęć śmierci.

 

U Homeraas cl3 1ask waligora
(w VIII w. p.n.e.)
Asklepios też był
jeszcze człowiekiem
i przez długi czas trwał
w pamięci ludzkiej
jako ideał lekarza. 

 

Dopiero
w V w. p.n.e.
zaczął pojawiać
się jako bóg, ale
...

 

I tak nigdy nie stał się
typowym greckim olimpijczykiem, bo 
nigdy nie występuje w pełni obnażony.  -  Zazwyczaj jest to zwykły, brodaty mężczyzna w stroju lekarza,  często o wzroście Wyrwidęba bądź Waligóry (2,5 - 3 m), w asyście adekwatnie mniejszych ludzi.

 

butrinto 2 aTaki wzrost 
mieli osiągać Ariowie
w czasach Hiperborei
(patrz: Moja Ayahuasca). 

 

Bardzo często
występował też  w
towarzystwie Hygei,
która w różnych miejscach
i czasach była albo jego
córką albo żoną.

 

Ciekawostką jest, że choć
patronem moim jest niewątpliwie ORFEUSZ (prowadzę ceremonie tradycji orfickiej) i od początku działalności odżegnuje się od szamanizmu medycznego, to... 

 

Moim asglask
najważniejszym
totemem stała się
"laska Asklepiosa". 

 

Otrzymałam też
misję od Eskulapa
a na
moich ceremoniach
taśmowo "rodzą się"... 
dzieci Asklepiosa
(uzdrowiciele).

Więcej: Ceremonie Eskulapa

 

 


 

 waz8NIEUSTAJĄCY

KULT

BOSKIEGO

WĘŻA

 

 

 

Wąż wizji
i wiedzy stanowił
jeden z najważniejszych
kultów w całej kulturze
ludzkości.

 

W Babilonie, Persji,
Indiach, Egipcie, Etiopii, w Arabii, Syrii, Azji Mniejszej, w całej Europie, w Ameryce Płd., w Chinach, Japonii, Birmie, na Cejlonie, na Jawie... - wszędzie tam zawsze wierzono w "jakiegoś" tam węża.

 

Wiele 120
bóstw w Indiach,
ukazywanych jest
jako trzymające węże
w dłoniach....

 

i tamtejsze
świątynie bogato
zdobione są wężowymi
ornamentami.

 

Figurki Kriszny, Buddy,
wschodnich kapłanów 
i faraonów nie bez powodu zdobione są wężem lub kobrą ponad głową. -  
Nieśmiertelna kobra w wielu kulturach stanowiła źródło najwyższej mądrości i uosobienie mijającego czasu.

 

boski wWąż zaś
niejednokrotnie
w historii uosabiał
nieśmiertelność 
i
odnowę, boską wiedzę,
energię 
twórczą
i MOC...,

 

A w akcie
pożerania 
własnego
ogona - wieczność.

 

Ouroborus - wąż, pożerający własny ogon,
to z języka koptyckiego "Król Węży".- Znany był w Egipcie 1600 lat p.n.e. P
laton opisywał go - słusznie - jako symbol kosmicznego cyklu i ciągłości życia we Wszechświecie. Planetarny ruch scalony w jedność  pozwalał dostrzec wszystko we wszystkim.

 

W wielu ourob1
kulturach wąż
był pochodzącą
z kultu matki Ziemi
istotą z zaświatów...

 

- medyczną
wyrocznią, pełnym
miłości Opiekunem
Ludzi. Stanowił symbol
trwania, 
wciąż odradzającego
się życia i uzdrawiania. 

 

Dla wielu pozostał uwielbianym nauczycielem,
przekazującym 
tajniki o funkcjonowaniu naszej planety we Wszechświecie. Ilekroć człowiek, znajdujący się na świętej ziemi, zapadał w "sen", a jego dusza znajdowała kontakt z "tamtym światem", pojawiał się i... uczył.

 

wazd51030ddabc81515e80f029Obrzędowe
laski, oplecione
wężami, znane są 
w Mezopotamii przynajmniej
od około 3500 roku
p. n. e. 

 

Nieustannie 
odnajduje się
je 
w wykopaliskach 
sumeryjskich.

 

Kijem z podwójnym wężem wspierał się 
m.in. sumeryjski uzdrowiciel i bóg świata podziemnego, Ningiszzida. U nas jednak pozostał on atrybutem Hermesa, symbolem PRAWDY I ZGODY ( prawda jest jedna, musimy się na nią zgodzić), patrz: szyszynka

 

 

 

waz7Clemens
Aleksandrinus
twierdził, że odpowiednio
wymawiany termin Eva 
znaczyło niegdyś...
wąż.

 

Boski wąż
był też obiektem
wielkiego kultu w Chaldei,
gdzie lud zbudował mu nad
Eufratem świątynię
wróżebną. 

 

Nawet w pobliżu słynnych ruin
Stonehenge, na wzgórzach ponad wioską Abury mają znajdować się pozostałości wielkiej Wężowej Świątyni. 
W Ur (Babilon) z kolei rozwinął się kult Boga-Węża Irhana, którego wizerunki umieszczano na słupach granicznych, by odstraszać napastników i odpędzać demony.

 

smokPodobnie było
i u nas, Słowian.
W
czasach, gdy grodów
strzegły Smoki Ogniste,
a granic - Armia Duchów,
królem Polan był Wielki
Król Węży.

 

Wąż pod postacią
Żmija Ogiennego pełnił
rolę "wojska", które broniło
granic. 
Dlatego wały obronne
zwano... żmijowymi. - Żmij
Ogienny należał - oczywiście
- do sił dobroczynnych.

 

Był obrońcą zasiewów,
sprowadzał życiodajne deszcze i przy pomocy błyskawic z piorunami przepędzał demony. Odstraszał także amatorów czarnej magii, którzy chcieli nam w jakikolwiek sposób zaszkodzić.

 

Podobnie, jak waz180
to ma miejsce ze
smokami, istnieją
węże (gady) parające
się ciemną głębią...

 

jak również
te, służące 
światłości. 

 

Wąż z jasnej strony mocy
często pełnił rolę opiekuna  domów i świątyń, d
latego w starożytnym Rzymie, w Grecji i u Bałtów cząsto trzymano węże w charakterze domowych pupilów. - Wielki wąż miał też być obrońcą Akropolu.

 

waz smok

 

 

Wąż był także
przejściową, pośmiertną postacią duszy zmarłego - przed kolejną reinkarnacją. Wierzyli w to Słowianie, Bałtowie i Grecy, dlatego krzywdzenie węży było społecznie potępiane i wróżyło wielkie nieszczęścia.

 

w0Wiele ludów
uważało węża za
samego Stwórcę.

 

Pierwotny,
eteryczny, przenikający
wszelkie stworzenie Cneph
obrazowany był jako wąż, 
trzymający w pysku jajo. 
- Egipscy kapłani nazywali
go architektem 
Wszechświata. 

 

Przed-grecki
mit ze świata egejskiego mówi o prawężu, Ophionie (ophin - wąż), który siedmiokrotnie oplatał Jajo Świata, aż wyszły z niego Niebo i Ziemia. Grecka filo'zOphia w pierwotnym znaczeniu oznaczała czerpanie mądrości z... wiedzy węża.

 

Wedługwazcc1f
mitologii aryjskiej,
świat ludzi - Midgard -
wyobrażany był w postaci
dysku otoczonego oceanem,
w którym olbrzymi Wąż Świata,
oplatał swym ciałem ziemię. 

 

Również 
rdzenna ludzkość 
Australii w mitach, 
dotyczących stworzenia, 
troskliwie przechowuje legendy
o wężu.

 

Podobne
wierzenia znajdziemy w tzw. "Luwrze pustyni", w górzystym rejonie pustyni Kalahari. Odnaleziono tam najstarszą jak dotąd "świątynię" i ślady dawnych rytuałów religijnych. Legenda tamtejszego ludu głosi, że;

 

e218291d77e5cc75eec216aa4005ad9cLudzkość
wywodzi 
się
od pytona, a wzgórza
są dziełem
wielkiego
węża, który...

 

przesuwał
masy ziemi,
krążąc po Kalahari 
w poszukiwaniu
wody.

 

Szczególną atrakcją jest tam niezwykła,
sześciometrowa płaskorzeźba węża sprzed... 70 000 lat! 
Wpadające do jaskini światło słoneczne przemienia fakturę skały w "wężową skórę", natomiast z chwilą, gdy zapada zmrok, gra świateł  wywołuje złudzenie, jakby wąż się poruszał.

 

Wąż waz zazaprzężony
do wozu Triptolemosa,
który z rozkazu Demeter
objeżdżał świat, ucząc
ludzi uprawy roli i
dobrych obyczajów...

 

stał się
w Grecji
symbolem
błogosławieństwa.

 

Niezwykle zbliżone
są mity Indian z Ameryki środkowej, które opisują niezwykłe  bóstwo mądrości, ukazujące się w postaci (upierzonego) węża.

 

Aztecki bóg ask in
Quetzalcoatl, majański
Kukulkan, i wchłonięty przez
Inków BÓG, Wirakocza - to
w każdym jednym
przypadku...

 

Wypisz, wymaluj
brat bliźniak naszego
Asklepy. - Biały CZŁOWIEK 

z brodą - arcykapłan
białych ludzi,...

 

Wzór wszelkich cnót,
godnych naśladowania; 
esencja miłości, dobroci i głębokiej wiedzy. - Obrazowany  jest  często z wężem i - paradoksalnie - sam czczony jest również  jako.... wąż. 

 

Indian SlIndianie są
przekonani, że
przybył 
na swoim
skrzydlatym okręcie

z kraju Wschodzącego
Słońca...

 

Wyprowadził
ich przodków ze
stanu 
dzikości, ustalił
hierarchie, 
nadał im prawa,
nauczył kultu 
bogów, uprawy
roli, rzemiosła...

 

No i - oczywiście -  MEDYCYNY
Majański bóg-wąż, Kukulkan,był z kolei  bogiem wiedzy, kultury i filozofii Tolteków  - indiańskiej elity przodków Majów i Azteków. . Istnieją hipotezy, że byli to Słowianie (patrz: o historii Ayi, rozdział Bracia Indianie), 

 

W poświęconejChichenItz a
Kukulkanowi piramidzie,
Chichen Itza (Meksyk),
wyjątkowa 
w dni równonocy
gra światła 
i cienia
tworzy
...

 

iluzoryczne
przedstawienie 
z wężem,
pełznącym
po stopniach
piramidy.

 

- Aby go uwypuklić,
na dole wyrzeźbiono jego kamienną głowę.  
Niestety, sam  Kukulkan,tak samo jak nasz Asklepa,- odszedł (odleciał... - przepadł), łączność z nim została przerwana, jednak podobnie jak nasi bogowie, obiecał, że powróci.

 

Czesław Białczyński; snake psychedelic
czołowy badacz kultury
Słowian, skreśla to wszystko
w jednym zdaniu; 

 

"...Laska i wąż, 
łapiący się za ogon,
Ouroboros, ale też wąż 
wijący się po lasce w górę 
i dwa splecione węże na lasce 
- to naprawdę sedno wszelkich
religii całej Ziemi..."

 

Jedynie biblia
początkowo przedstawia węża jako oznakę wszelkiego zła. Jednak i tutaj sam Bóg dokonał w końcu korekty, przeciwstawiając wężom śmierci węża niosącego życie.

 

waz miedzianWedług
Księgi Liczb, gdy...
"...przyszła plaga jadowitych
wężów na 
pustyni, tak, że wielu 
ukąszonych umarło. (...)

 

modlił się Mojżesz
za ludem. I rzekł Pan
do niego: Uczyń węża
miedzianego i postaw go
na znak; kto, ukąszony, wejrzy
nań, żyw będzie".

I tak się stało!

 

Izraelici długo
przechowywali figurę miedzianego węża, Nahusztana, i oddawali mu cześć. Dopiero król Ezechiasz, przeprowadzając reformy religijne, nakazał doszczętnie go zniszczyć.

 

 quetzalcoatlAle wąż esku lap
w takiej czy
innej postaci
nieustannie
powraca!

 

Każdy, kto
choć raz go spotkał,
doskonale wie, że jego
imię i portret to sprawy
umowne.

 

Niezmienna jest
jego miłość, ciepła łagodność, groteskowy dowcip, a ponad wszystko pragnienie przemiany naszej świadomości i nieustająca pomoc w znajdowaniu leków na wszystkie wirusy tego świata.

 

Patrz: Moje spotkanie z Eskulapem

 


 

Dalej: CEREMONIE ESKULAPA

 

 

źródła