prawo ayahuascaPRAWO!

 

 

 

PSYCHODELIKI
zwane są fachowo ENTEOGENY (gr. ἔν, en, „w”, + θεος, theos) co znaczy dosłownie - „bóg”; bóg wewnątrz. W najściślejszym rozumieniu są to substancje psychoaktywne, zdolne skontaktować nas z bogami i wywołać mistyczne doświadczenia. 
Mojżesz był pod wpływem enteogenów (patrz:chemia i duchy roślin).

 

NARKOTYKI
- substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia, wyniszczenia fizycznego organizmu i nierzadko spustoszenia psychicznego.

 

Nazywanie psychodelików narkotykami
jest zabiegiem celowym, obliczonym na wywołanie społecznej dezaprobaty dla środków, które mogą rozszerzyć ludzką  świadomość i dać szansę poznania Prawdy.

 

"Każdy, kto Gandhi
podporządkowuje się 
niesprawiedliwemu prawu,
ponosi odpowiedzialność za
to wszystko, co jest tego
konsekwencją.

 

Toteż, jeżeli
prawo i sprawiedliwość
są w konflikcie, 
musimy
wybrać sprawiedliwość
i nieposłuszeństwo wobec
prawa."

 Mahatma Gandhi

 

Dobrooczynne, święte, szamańskie rośliny,
używane do napoju ayahuasca zostały w Polsce zaliczone do środków odurzających z grupy I-N czyli najbardziej niebezpiecznych narkotyków (jak heroina). Patrz: Dz.U.63/2009, poz. 520

 

badania ayahuascaOznacza to zakaz
"...przywozu, wywozu,
wewnątrzwspólnotowego
nabycia, wewnątrzwspólnotowej
dostawy lub przewożenia tego
środka przez terytorium Polski
pod karą więzienia..." 

 

"Międzynarodowa 
Rada ds. Kontroli Środków 
Odurzających przy ONZ (INCB) 
z siedzibą w Wiedniu oświadczyła, 
że...

 

Ayahuasca nie należy do narkotyków, które powinny znaleźć się na liście środków
uzależniających i odurzających. Napój oraz składniki, z których się go przyrządza, są legalne według stanowiska Rady.
Oczywiście ustawy poszczególnych państw mogą unieważnić to oświadczenie na swoim terytorium."

Cytat z książki Arno Adelaars, Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling, - Ayahuasca. Rituale, Zaubertränke und visionäre Kunst aus Amazonien. 2006. Strona 281

 

 


 

 

UWAGA!
Nie ponoszę odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie treści z mojej strny www.ayahuasca.net.pl.

Ma ona charakter prywatny: informacyjny, edukacyjny, rozrywkowy,  o znamionach czystej fantazji.  
Żaden z prezentowanych przeze mnie tekstów nie może być interpretowany
jako zalecenie do konsumpcji zabronionych w Polsce roślin.
Ktokolwiek to uczyni, zrobi to na własną odpowiedzialność.

Aldona Mironski

 

 

 


 

 

luopaSYTUACJA

PRAWNA

ŚRODKÓW

PSYCHOAKTYWNYCH

W EUROPIE

 

 

Generalnie prawo europejskie (unijne)
obejmuje wszystkie kraje jednakowo, ale... - Łagodne prawo narkotykowe w Hiszpanii, Holandii, Czechach i (ostatnio) w Anglii... opiera się na odgórnie ustalonej tolerancji i furtkach prawnych.
Np. w Holandii wolno handlować marihuaną, choć produkcja nadal JEST zakazana. Wszechobecne coffe shopy zaopatrują się na czarnym rynku. ( Od 2018 r. AYAHUASCA jest tam ponownie zakazana. =

 

 W niektórych krajach
(jak Niemcy, Włochy, Austria, Portugalia) święte rośliny są "zdekryminalizowane" ,
tzn. nadal obowiązuje zakaz tak produkcji jak i handlu, ale osoby, które posiadają marihuanę i palą ją (lub piją ayę),
nie są przestępcami.

Np. w Niemczech szanuje się prawo człowieka do "czynienia sobie krzywdy" (cokolwiek to znaczy).
 W pozostałych krajach UE wiele zależy od odgórnej drektywy. W niektórych niby nic nie wolno, ale nikt tego raczej nie ściga,
w innych - jak np. Polska - pomimo złagodzonych ustaw sądziowie bywają bezwzględni.

 

 

 


 

 

 

szalkiPOLSKIE

PRAWO

PRZECZY

LOGICE

ORAZ

KONSTYTUCJI

 

 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 

 

PREAMBUŁA

...my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości(...)
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 47. Każdy ma prawo do (...) decydowania o swoim życiu osobistym.

 

Art. 53.


1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru
oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu,
modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.

Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz
prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. 

 

Art. 68. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

 

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 
stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.  Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 

 

RZECZYWISTOŚĆ
Dz.U.63/2009, poz. 520 (patrz: wyżej)

 

  

 

luopa1POCIESZAJĄCE,

że żadna administracja 
nie jest wszechpotężna.

 

- z notki IAR

 

 

Amerykański
Sąd Najwyższy uznał,
że...

 

członkowie Kościoła UDV
(Uniao de Vegetal) ze stanu Nowy Meksyk mają prawo do spożywania ayahuaski podczas obrzędów religijnych. Sąd uznał, że ingerencja w przebieg rytuału byłaby naruszeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych.(...)

 

Przedstawiciele Rządu Georga Buscha
twierdzili, że robiąc wyjątek dla Kościoła ze Stanu Nowy Meksyk, nie będą w stanie zapobiec używania ayahuaski przez inne osoby.

Sąd Najwyższy odrzucił jednak argumenty władz, uznając je za czysto biurokratyczne. W jednogłośnym orzeczeniu sędziowie uznali, że prawo do swobodnego wyznawania religii jest tak fundamentalne, że aby je ograniczyć, rząd musi znaleźć dużo poważniejsze powody.
W sporze z władzami USA Kościół z Nowego Meksyku uzyskał również poparcie amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich.