ORFIZM AYAHUASCATRADYCJA

KAPŁANÓW

ORFEUSZA

 

...należy do
WIELKIEJ TRADYCJI PÓŁNOCY

 

 

 

 
ORFIZM
...to mistyczny
nurt z czasów pre-heleńskich,
najbardziej zbliżony do buddyzmu i dzisiejszej filozofii New Age.

 

Jego korzenie
sięgają... pradziejów, a są to w rzeczywistości dzieje Prasłowian, zaś największy rozkwit tego nurtu w Helladzie datuje się
na około VIII -VI w. przed Chrystusem.

 

 

tracjaSAM ORFEUSZ
to realnie niegdyś
żyjący król Tracji (TRACJA
to region geograficzny w granicach
dzisiejszej Bułgarii, Grecji
i Turcji).

 

Najnowsze
badania wykazały,
że królowie Tracji mieli
naszą, słowiańską haplogrupę, 
R1a1 (Y-DNA).

 

Oznacza to,
że Orfeusz, był...  Słowianinem. Rozpropagowana przez niego WIEDZA na temat bogów, życia po śmierci jak również zalecana
konieczność doskonalenia się na Ziemi... w pierwotnej postaci jest tak naprawdę spuścizną naszych przodków.

 

w napoj kykeonOrfizm
traktowany był
przez historyków
z przymrużeniem oka
- aż do dnia, kiedy w grobowcu
koło Salonik odnaleziono tzw.
papirus z Derveni.

("Przypadkiem" było to w roku
moich urodzin, 1962.)

 

Od tego czasu
Orfeuszowi przypisuje się
rzeczywiste autorstwo poezji lirycznej.

 

Uznawany jest
za pierwszego SZAMANA, która zstąpił do Hadesu i stamtąd powrócił. 

 

W Helladzie, Orfeusz 01
w V w. p.n.e.  został
ogłoszony twórcą wszelkich
wtajemniczeń.

 

On to bowiem
ustanowił misteria,
które obudziły, a potem
kształtowały religijnego
ducha Greków.

- Określany jest więc
mianem ojca mitów (wizji).

 

Stał się też
przywódcą filozofów, pragnących stworzyć to, do czego dążę od zawsze - "raj na Ziemi".

 

orficyOn także
stworzył podstawy
sądów, będących fundamentem
społecznej i narodowej
jedności Hellady. 

 

Ogólnie
wywarł przeogromny
wpływ na ukształtowanie
się myśli greckiej czyli tego
wszystkiego, co zwiemy dziś
kolebką naszej kultury.

 

ORFICY
byli samodzielnie działającymi, białymi szamanami. Nie tworzyli żadnych wspólnot, sekt czy klasztorów....
Rozwinęli jedynie system nauczycieli - terapeutów  i - kierując się Uniwersalnym Prawem Kosmosu - dawali przykład godnego życia.

 

Oni to położyliayahuasca net pl
kres składnia bogom
krwawych ofiar i  (poza
rytualną ucztą) stali się
wegetarianami. 

 

Preferowali
godne postępowanie
i praktyki oczyszczające
("ceremonie ayahuaski").

 

Dzięki temu
mogli eliminować
w sobie pierwiastek zła,
a rozwijać... element
boski.

 

Dbali o czystość sumienia
i - obowiązującą wszystkie żywe istoty - wzajemną miłość. - Charakteryzowało ich dążenie do doskonałości, do szczęścia... 

 

filozofiaWzorujący się
na nich człowiek
wkraczał na ścieżkę,
uwalniającą go stopniowo
od cierpienia i kar pośmiertnych
(karmy).

 

ORFICY wierzyli
(i nadal wierzą), że
świat stworzyła MIŁOŚĆ
- podstawowa siła Kosmosu,
metafizyczne źródło wszelkiego życia i piękna!!!

 

Twierdzili,
że jest "jeden Zeus, jeden Hades, jeden Helios, jeden Dionizos - jeden Bóg w rzeczach wszystkich.

 

Z jednego torus
wszystko powstaje
i w jednym się pogrąża,
a zatem - pomimo zewnętrznych
różnic - wszystko jest
wewnętrznie tożsame."

 

Uznawali: 
jedność wszechrzeczy,
harmonię Natury,
nieśmiertelność ducha,
reinkarnację i karmę,
astrologię....

 

Nurt ten
jest ściśle związany z przekonaniem o wędrówce dusz, które na skutek "konieczności wypicia wód z rzeki Lete",
zapominają swoje poprzednie wcielenia, pobyt w zaświatach i zadania, które wyznaczyły sobie na obecną inkarnację.

 

List 33 KopiePrawdziwe
POZNANIE polega
u orfików na przypominaniu
sobie zarówno tego, kim się jest
jak również całej wiedzy
duchowej sprzed
wcielenia. 

 

Platon,
twierdził nawet,
że całe ludzkie uczenie
się jest jedynie przypominaniem
sobie tego, co człowiek w głębi
ducha już wie..

 

Owa wewnętrzna MĄDROŚĆ
- pranauka ludzkości - oparta była, jest i będzie na poprzedzającym świat myśli przekazie obrazowym.

 

Nie sposób piesn orfeusza
doświadczyć jej
inaczej, jak przez WIZJE
w trakcie ceremonii.

 

Energię
orficy czerpali
z "pieśni Orfeusza"
- utworów o charakterze
miłosnym.

 

Ich dźwięki odzwierciedlają harmonię,
zawartą także w świętej geometrii i oddziałują na całą Naturę, zaś treści posiadają istotne przesłanie dla ludzi.

 

lyreNa dzisiejszych
ceremoniach wzbogacamy
ją o dorobek całej ludzkości,
a starannie dobrane wibracje
muzyczne kierują wizje na
najwyższe tory.

 

 


 

 

 

orficy ayahuasca 06MISTERIA

ORFICKIE

 

 

 

....zapewniają
bezpośredni wgląd
w sferę BYTU ponad
narodzinami i śmiercią.

 

Kierują ku przeżywaniu ekstazy
i otwierają przed człowiekiem perspektywę życia wiecznego.
- "Nieśmiertelność" oznacza... ciągłość świadomości w wielu czasach i ciałach (pamięć zachowaną przez wcielenia). 

 

Misteria orfickie orficy ayahuasca 01
dają też szansę na życie
doczesne w sposób bardziej
świadomy niż dotychczas.

 

Otwierają nas
na miłość, szczęście
i dobrobyt.

 

Uczą, jak tworzyć
siebie i otaczającą nas rzeczywistość - tak, by doświadczyć spełnienia - w harmonii z CAŁOŚCIĄ.

 

swiatloKolejno
odprawiane rytuały
stopniowo przygotowują
adeptów do spotkania
z Bogiem.

 

Doświadczamy
go jako ŚWIATŁO.
Orfeusz bowiem oznacza
"tego, który uzdrawia
światłem".

 

Orficy wierzyli,
że gdy wszyscy ludzie będą uzdrowieni światłem, we Wszechświecie zapanuje radość i harmonia. 

 

TeofrastoTeofrast,
opisując człowieka
cnotliwego twierdził,
że...

 

"...co miesiąc do
orfickich kapłanów
idzie z żoną i z dziećmi,
odnawiać obrzęd
wtajemniczeń.
"

 

Bo w myśl Platona;
".... jedynie mąż, który (...) wciąż doskonałych dokonuje wtajemniczeń, staje się naprawdę doskonałym

 

leilakkk(...) jedynie umysł
miłośnika mądrości
otrzymuje skrzydła. ..."

 

Orficy
kładli duży
nacisk na towarzyszące
misteriom nauki duchowe,
transformację, wewnętrzną
przemianę siebie i powolną
przemianę świata.
- Szare na złote. 

 

Przekazy
i nauki kapłanów
ograniczały się do
przybliżenia podstawowych praw Kosmosu.

 

Resztę.... skrywała tajemnica,
bo - jak rzekł Platon:  "...nie jest to racjonalne, jak matematyka, i nie daje się ująć w słowa."

 

Osobiste orficy ayahuasca 03przeżycie
w trakcie ceremonii zostawia
każdemu uczestnikowi duży margines
indywidualnego postrzegania.

 

Pozwala na
pielęgnowanie własnej
Prawdy. W orfiźmie bowiem
każdy ma podążać własną ścieżką
(nie deptać po cudzych
śladach).

 

Stawiając
na nauki duchowe i filozofię ORFIZM skupiał wokół siebie elity. Do najbardziej znanych postaci tego nurtu należał Pitagoras i Platon.

 

Zwykli ludzie orficy ayahuasca 04
- celem uzyskania
wiedzy o życiu po śmierci
- korzystali tłumnie z misteriów
eluzyjskich,
patrz: Równonoc Jesienna
w Kalendarzu ceremonialnym.

 

Ciężko chorzy
udawali się do świątyni
Asklepiosa (Eskulapa), patrz:
Mit Eskulapa oraz Ceremonie Eskulapa

 

 

Misteria orfickie wyróżniał charakter kameralny,
tak ja to ma miejsce dzisiaj, w mojej holenderskiej pustelni. -
Odprawiano je w miejscach MOCY - w domach, na łonie natury
lub w małych kapliczkach.

 

ceremonia zbiorowaNa podstawie
papirusu z Derveni
możemy przypuszczać,
że orficy ostro krytykowali
jednorazowe wtajemniczenia
o charakterze masowym;

 

"...Nie dziwi mnie,
że ci z ludzie, którzy
wtajemniczając się w miastach,
zobaczyli rzeczy święte, że oni
najmniej rozumieją..., (...)

 

gdy zostaną już wtajemniczeni,
odchodzą nim [rzeczywiście] zdobędą wiedzę i [o nic już] nie pytają, jakoby już zrozumieli coś z tych rzeczy, które widzieli,
usłyszeli bądź się nauczyli;

 

Dionysiapolitowania zaś
[godni są] dlatego, że
nie starczy im, że wydają
pieniądze, to jeszcze odchodzą
pozbawieni wiedzy.
"

 

Intencją tak
napastowanych, masowych
spotkań było jednak tylko wzmocnienie
wiary i likwidacja lęku
przed śmiercią.

 

Nie wszyscy bowiem muszą
pragnąć pogłębiania Wiedzy. Nie wszyscy chcą uzdrawiać się światłem, nie wszyscy czują powołanie, by leczyć nim cały świat.
- Każdy poziom ma inne potrzeby, innych nauczycieli i...
Niech tak zostanie.

 

Ja pozostanę wierna tradycji orfickiej.

 

 


 

 

 

orficy ayahuasca 05MIT

ORFEUSZA

 

 

 

Orfeusz
przetrwał w
pamięci ludzkiej
jako młody i piękny
artysta, obdarzony talentem
do grania na lirze.

 

Jak podają mity;
swoim śpiewem wzruszał
ludzi, zwierzęta, a nawet drzewa
i kamienie.

 

Łagodził też
charakter dzikich bestii i uciszał wzburzone morskie fale.

 

Jego żona, eurydyka
nimfa Eurydyka,
obdarzona była nieziemską
urodą o szczególnej MOCY.

 

Zniewalała
każdego i  kto tylko
na nią spojrzał, od razu
się zakochiwał.

 

To  - w rezultacie
ją zgubiło! - Uciekając
przed pewnym napaleńcem,
nadepnęła na żmiję,
została ukąszona
i... odeszła w zaświaty.

 

Po śmierci ukochanej żony
Orfeusz nie potrafił pogodzić się z tak bolesną stratą i... Postanowił za wszelką cenę  odzyskać miłość swego życia.

 

orfeusz w HadesieZdecydowany 
na wszystko udał
się więc do Hadesu.
Urzekającą muzyką uśpił
czujność Cerbera i oczarował
Charona, który przewiózł go na
drugą stronę Styksu.

 

A gdy wreszcie
stanął przed władcą podziemi, wylał swoje skargi i żale w postaci przejmujących do bólu pieśni.

 

orfeusz i eurydykaHades i Persefona
ulegli tak wielkiemu
wzruszeniu, że pozwolili 
zabrać Eurydykę z powrotem
pod rozgwieżdżone niebo.

 

Postawili
jednak warunek;
Orfeusz podąży przodem
i dopóki nie wyjdą z królestwa
zmarłych, nie wolno mu obejrzeć
się za siebie.

 

Niestety,
nieufność wobec Hadesa i chęć ujrzenia ukochanej były silniejsze.... I tak -  przez krótką chwilę słabości - Orfeusz stracił Eurydykę
"na zawsze".

...

 

Znany namorfeusz
dobrze wątek erotyczny
jest zaledwie jednym z elementów
bogatego kompleksu mitologicznego
na temat Orfeusza. 

 

Niewątpliwie
MIŁOŚĆ stanowiła
o jego człowieczeństwie,...

 

..jednak cierpienie,
z jakim udał się do hadesu, dotyczyło ogromu bólu wszystkich śmiertelników.

 

Pobyt w zaświatachapollo apollo
dał mu ZROZUMIENIE m.in.
zależności losu duszy ludzkiej
od tego, jak człowiek żył
na ziemi.

 

Pojął,
w jaki sposób
ludzie własnoręcznie
przekreślają swoje szanse
na dobro i piękno.

 

Zrozumiał reguły,
jakimi kieruje się ziemskie
szczęście.

 

Tych właśnie reguł
uczę od nie pamiętam kiedy, a sformułowałam je przed laty, w książce o piramidach ( udostępniam z tego jeden rozdział: Zobacz mój tekst o obrazach duszy.)

 

Błąd Orfeusza, Orfeusz
który dla chwilowej
zachcianki stracił "z oczu cel",
jest na tej ścieżce wręcz archetypowy
i stanowi dla nas cenną
lekcję.

 

...

 

Jako bohaterski
podróżnik w zaświaty
i najwierniejszy kochanek...
Orfeusz przetrwał w ludzkiej
pamięci do dziś.

 

Jest bliski
bogu Celtów - Zalmoxisowi
-
twórcy misteriów, podobnych
słowiańskim dziadom.

 

Wywarł również
ogromny wpływ na ukształtowanie się pierwotnego Chrześcijaństwa, jednak przede wszystkim na zawsze zostanie twórcą mitów
i misteriów,  które poruszają ludzką wyobraźnię do dziś.

 

 orfeusz w zaswiatach

 

 ...

 

apollo Mistrzem
Orfeusza miał być
jego ojciec, Apollo 
- bóg Słońca.

 

Był to w rzeczywistości
wielki kapłan świątyni Słońca
na mitycznej Hiperborei -  ojczyźnie
Prasłowian.

 

Został biologicznym
ojcem pierwszych szamanów
(Orfeusza i Asklepiosa).

 


Uważany jest za patrona
wszystkich ich następców.
- Ekstatyczne wizje szamańskie, uzyskane pod wpływem  bębnów i śpiewu, zsyłane są...
właśnie przez Apollona.

 

W misteriach Apollo Slonce
orfickich Apollo pełnił
ważną funkcję jako dający
nowe życie
.

 

Dziś, gdy ktoś
ma szczęście zetknąć
się z tą energią, przeżywa
w istocie spotkanie z nieopisaną
mocą, w pewnym sensie z "władzą";
i opiekuńczą potęgą "ojcowskiej"
miłości . 

Symbolem Apolla
jest Słońce, dlatego Orfeusz często wstępował na górę Pangajon, by witać pierwsze jego promienie  i oddać bogu hołd.

 

Surya Namaskar Echem tego
wśród Słowian był
utrzymujący się jeszcze
długo po chrystianizacji zwyczaj
pokłonu i modlitwy do wschodzącego
Słońca. 

 

Tradycja ta
kultywowana jest
w wielu kulturach do dziś,
głównie w jodze jako 
Surya Namaskar.

 

Gdy byłam
jeszcze nauczycielką
kundalini jogi, praktykowałam
Surya Namaskar
- jak małpka;

 

...właściwa postawa,
dłonie przed piersi, głęboki wdech, pokłon ...- Odkąd ucięłam sobie ze Słońcem własną pogawędkę, rozumiem to wszystko zupełnie, zupełnie inaczej.

 

 


 

 

 

Pitagorejczycy swietujcy wschod soca 1869 Fiodor BronnikowUPADEK

ORFIZMU

 

jest upadkiem
wolności duchowej
w Grecji

 

 

 

Przez wstrzymywanie się
od krwawych ofiar orfizm sprzeciwiał się religii powszechnej, zaś kto występował przeciwko religii, obowiązującej w Państwie,
występował przeciwko Państwu.

 

 

Wywrotowe w pitagoras
przekonanie, że
religia jest sprawą
indywidualnej duszy,
a nie obowiązku człowieka
wobec Administracji,
przesądziły o upadku
orfizmu.

 

Z czasem
- na ścieżce "od
wizji do myśli"  - ruch
ten powoli ustąpił
filozofii.

 

Nauki tajemne
Orfeusza zostały potem zmodyfikowane przez pitagorejczyków i stały się ich główną filozofią.

 

pow orfPowrót
ORFIZMU zwiastuje
powrót duchowej
wolności.

 

Zatem pozwólmy
mu się odrodzić i wspierajmy
jego  dalszy rozwój!

 

Jest to - mam nadzieję -
początek Nowej Ery (Ery Słowian) oraz zapowiedzianego tysiąca lat pokoju, harmonii i szczęśliwości.

 


źródła